page_banner

Certifikata

Certifikata e veshjeve mbrojtëse

Screenshot of the registration letter on the website

Pamja e ekranit të letrës së regjistrimit në faqen e internetit

Whitelist of masks and protective clothing

Lista e bardhë e maskave dhe veshjeve mbrojtëse

Certifikata e fustanit të izolimit

Registration letter

Letër regjistrimi

Certifikata e maskës

FSC 1

FSC 1

FSC 2

FSC 2

Mask FDA exemption certificate

Certifikata e përjashtimit të maskës nga FDA

nanchang kanghua

nanchang kanghua

TYPE I DOC

LLOJI I DOC

TYPE II DOC

LLOJI II DOK

TYPE IIR DOC

LLOJI IIR DOC

Whitelist of masks and protective clothing

Lista e bardhë e maskave dhe veshjeve mbrojtëse

Certifikata CE për produkte të tjera

Kanghua Export Sales Certificate 190815 1

Certifikata e shitjeve të eksportit Kanghua 190815 1

Kanghua export sales certificate 190815 2

Certifikata e shitjeve të eksportit Kanghua 190815 2

Kanghua Export Sales Certificate 190815 3

Certifikata e shitjeve të eksportit Kanghua 190815 3