faqe_banner

Certifikata

Certifikata e veshjeve mbrojtëse

Pamja e ekranit të letrës së regjistrimit në faqen e internetit

Pamja e ekranit të letrës së regjistrimit në faqen e internetit

Lista e bardhë e maskave dhe veshjeve mbrojtëse

Lista e bardhë e maskave dhe veshjeve mbrojtëse

Certifikata e fustanit të izolimit

Letër regjistrimi

Letër regjistrimi

Certifikata e maskës

FSC 1

FSC 1

FSC 2

FSC 2

Certifikata e përjashtimit të maskës nga FDA

Certifikata e përjashtimit të maskës nga FDA

nanchang kanghua

nanchang kanghua

LLOJI I DOC

LLOJI I DOC

LLOJI II DOK

LLOJI II DOK

LLOJI IIR DOC

LLOJI IIR DOC

Lista e bardhë e maskave dhe veshjeve mbrojtëse

Lista e bardhë e maskave dhe veshjeve mbrojtëse

Certifikata CE për produkte të tjera

Certifikata e shitjeve të eksportit të Kanghua 190815 1

Certifikata e shitjeve të eksportit të Kanghua 190815 1

Certifikata e shitjeve të eksportit Kanghua 190815 2

Certifikata e shitjeve të eksportit Kanghua 190815 2

Certifikata e shitjeve të eksportit Kanghua 190815 3

Certifikata e shitjeve të eksportit Kanghua 190815 3